Kurumsal

Hakkımızda

İstanbul'a yeni bir OSB

İstanbul'un yeni OSB'si Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, 1600 dönüm arazi üzerinde kurulu. 15 bin kişiye istihdam sağlayan BOSB, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 17.04.2002 tarih ve 202 Sicil No.su ile yetki belgesi alarak tescil edilen Organize Sanayi Bölgesi, daha önce 3 sanayi kooperatifinin kendi imkanları ile kurdukları üç sanayi alanının birleşmesi ile kuruldu.

Bize Ulaş
Bakır Sanayi

  550 dönüm arsa üzerinde, önce 156 parsel olarak yapılmış, daha..

Detaylı Gör →
Mermerciler Sanayi

780 dönüm arazi üzerinde, 147 fabrika parseli (85 adedi ortalama 4.5a..

Detaylı Gör →
Birlik Sanayi

Birlik Sanayi Sitesi, 235 dönüm arazi üzerinde, 250 üyeden oluşmaktad..

Detaylı Gör →

0

Çalışan İşçi

0

İşletme

0

Dönüm Arazi

BOSB Hakkında Bilgiler

Sektörler, Hedefler...

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi bir bütün olarak alındığında aşağıdaki sektörlerin yoğunluk taşıdığı görülüyor:

Mermer
Alüminyum
Makine imalatı
Asansör
Elektrik malzemeleri
Bakır
Pirinç
Plastik
Tekstil
Mobilya
Yan sanayi dalları


Bölgede bugünkü istihdam yaklaşık 15 bin. İstihdam kapasitesi 30 bin civarında. Bölgede faaliyette bulunan firmalardan yaklaşık %50 kadarı ihracat yapmakta.

Sitelerde daha önce yapılmış olan cami, sağlık ocağı, mesleki eğitim merkezi, açık spor sahası v.s. ortak tesisler olarak sayılabilir. Bölgede Birlik Sanayi içinde çıraklık okulu faaliyettedir.

 

Altyapı çalışmaları


İlgili kooperatiflerin kendi alt yapılarını tamamlamış olmaları nedeniyle de Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesinde altyapı sorunu yoktur. Elektrik, su, telefon, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi bütün altyapı ve yollar bitmiş durumda olup faaliyet halindedir.


Kısa ve Orta Vadeli Hedefler


İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi ilk Bölge Müdürü ve şimdi müteşebbis üyesi Nejat Atılgan, kısa ve orta vadedeki hedefleri aşağıdaki şekilde özetlemektedir:

 • İnşaat ve ruhsat uygulamalarımızı yönetmeliklere uygun olarak yapmak ve gerekenlerin tadili suretiyle bu işi belirli bir disipline almak.
 • Çevre ve yolların bakım -onarımlarını ve aydınlatmalarını başka kuruluşlara ihtiyaç olmadan müştereken yapmak.
 • Elektrik şebekesini devralıp işletme, arıza-bakım, kontrol ve satılması hizmetlerini yapmak, yürütmek, gerektiğinde başka yerlerden temin etmek veya otoprodüktif santral kurmak.
 • Mevcut arıtma sistemlerimizle sanayicilerimizden kaynaklanan atıkların çevreye zarar vermeden müştereken toplanıp, ayıklanıp arıtılarak uzaklaştırılması, belediyelerle olan çöp toplama problemlerimizin bitirilmesi.
 • Müştereken bir yangın, deprem ve güvenlik teşkilatı kurmak.
 • Üyelerimizin daha verimli çalışabilmeleri, boş kapasitelerini değerlendirebilmeleri için birbirleri ile mümkün olduğunca entegre olmalarını sağlamak.
 • Üyelerimizin faydalanabilecekleri teşvik ve kolaylıkları takip ederek bir bilgi bankası oluşturmak.
 • Bölgemizde bir KOSGEB merkezi kurmak, gerekli ise ISO, CE gibi kalite belgelerini alabilmelerini sağlamak.
 • Üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı sergi, gezi ve fuarlara uygun koşullarda katılımlarını sağlamak.
 • Üyelerimizin bilgi, görgü ve teknolojilerini geliştirmek için üniversiteler, TÜBİTAK, TSE ve benzeri kuruluşlara katılabilmek.
 • Genel olarak sanayicilerimizi ve bölgemizi diğer kuruluşlara tanıtmak, üst kuruluşlara katılabilmek.
 • Bölgemizde bulunan çırak okulunu geliştirmek, ayrıca bir meslek okulu kurmak.
 • İşçilerimize yönelik (sağlık kuruluşları, kafeterya, dinlenme parkları, spor salon ve sahaları, bölge spor takımları, kreş vb.) kurmak, işletmek.